PROJECT CONCEPT

พฤกษาธานี ฟิฟ คอนโดเทล เพราะเราใส่ใจทุกรายละเอียดนับตั้งแต่เริ่มก่อสร้างทั้งภายในไปจนถึงภายนอก อยู่ในทำเลที่เหมาะกับการเริ่มต้นของแต่ละวัน ภายใต้แนวคิดซึ่งเน้นที่ตั้งที่เป็นส่วนตัวและความสงบเป็นหลัก จึงทำให้โครงการกลายเป็นที่พักที่ช่วยตอบสนองช่วงเวลาพักอาศัยของชีวิตคนเมืองได้อย่างลงตัว ไปจนถึงเส้นทางในการเดินทางที่สะดวก สบาย เราจึงกล้าพูดได้ว่า โครงการเราเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคนในครอบครัว